Aandoeningen & behandelingen

Dysartrieu kunt hiervoor terecht bij Logopedie

Dysartrie is een spraakstoornis die is ontstaan door een neurologische aandoening. U kunt moeite hebben met spreken en bent soms minder goed verstaanbaar. Ook kan het lastig zijn te kauwen of verslikt u zich bij eten en drinken.

Door een neurologische aandoening kunnen spieren verlamd raken en minder goed werken. Om goed verstaanbaar te kunnen spreken zijn veel spieren nodig. Deze spieren zorgen voor:

  • Ademhalen
  • Het gebruik van uw stem, bijvoorbeeld hoe hard u praat en de melodie van spreken.
  • Uitspraak (articulatie)

Er bestaan verschillende vormen van dysartrie. De kenmerken van de dysartrie hangen af van welk gebied of systeem in het zenuwstelsel is beschadigd. Afhankelijk hiervan kunnen de spraakbewegingen te slap, te traag of te snel, te gespannen, ongecoördineerd of minder nauwkeurig zijn.

Oorzaken

De aandoening kan ontstaan zijn door een:

  • Beroerte (CVA)
  • Ongeval (trauma)
  • Hersentumor
  • Spierziekte (zoals ALS of MS)
  • Andere neurologische aandoeningen (zoals Parkinson)

Behandelingen

De logopedist doet onderzoek naar de articulatie, verstaanbaarheid, ademhaling, stemgeving, luidheid en melodie van het spreken.

Wanneer een dysartrie wordt vastgesteld, kan besloten worden te starten met behandelen. Het doel van de behandeling is om uw verstaanbaarheid te verbeteren.

U leert zo goed mogelijk gebruik te maken van uw mogelijkheden door oefening en adviezen. Ook kunnen we mensen in uw omgeving informeren over hoe u het best verstaanbaar kunt spreken en hoe zij u daarbij kunnen helpen.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Logopedie.