Aandoeningen & behandelingen

Dysartrieu kunt hiervoor terecht bij Logopedie

Spreken is een snelle en ingewikkelde motorische activiteit. Om tot goed verstaanbare spraak te komen moeten een groot aantal bewegingen snel, nauwkeurig en gecoördineerd worden uitgevoerd. Wanneer u een spraakstoornis heeft, verder dysartrie te noemen, kunt u moeite hebben met spreken en kan de verstaanbaarheid verminderd zijn.

Dysartrie is een spraakstoornis als gevolg van een neurologische aandoening. Dit is een aandoening van het zenuwstelsel (hersenen of zenuwbanen). Deze aandoening kan verlammingen of coördinatieproblemen van bepaalde spieren of spiergroepen veroorzaken. Om goed verstaanbaar te kunnen spreken zijn veel spieren nodig. Deze spieren maken ademhaling, stemgeving (luidheid en melodie) en uitspraak (articulatie) mogelijk.

Er bestaan verschillende vormen van dysartrie. De kenmerken van de dysartrie hangen af van welk gebied of systeem in het zenuwstelsel is beschadigd. Afhankelijk hiervan kunnen de spraakbewegingen te slap, te traag of te snel, te gespannen, ongecoördineerd of minder nauwkeurig zijn.

Oorzaken

De aandoening kan ontstaan zijn door een:

  • Beroerte (CVA)
  • Ongeval (trauma)
  • Hersentumor
  • Spierziekte
  • Andere neurologische aandoeningen b.v.:
    • Parkinson
    • Multiple Sclerose

Behandelingen

De logopedist doet onderzoek naar de articulatie, verstaanbaarheid, ademhaling, stemgeving, luidheid en melodie van het spreken.

Wanneer een dysartrie wordt vastgesteld, kan besloten worden te starten met behandelen. Het doel van de behandeling is om uw spraakverstaanbaarheid te verbeteren.

U leert zo goed mogelijk gebruik te maken van uw mogelijkheden door oefening en adviezen. Ook worden mensen in uw omgeving geïnformeerd hoe u het best verstaanbaar kunt spreken en hoe zij u daarbij kunnen helpen.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Logopedie.