Aandoeningen & behandelingen

Bloed-, urine- en ontlastingsonderzoek voor patiënten op de verpleegafdelingu kunt hiervoor terecht bij Bloedafname

Uw behandelend arts wil laboratoriumonderzoek laten doen naar een bepaald bestanddeel in uw bloed, urine, ontlasting of ander lichaamsmateriaal.

Het laboratoriumonderzoek is voor:

  • het vaststellen of uitsluiten van ziekten
  • het volgen van het verloop van een ziekte
  • het vervolgen van een ingestelde behandeling
  • het voorkomen van ziekte.

Uw behandelend arts beslist welk onderzoek bij u nodig is, eventueel na overleg met de klinisch chemicus. Op het laboratorium wordt alleen datgene onderzocht waar uw arts om vraagt.

Verloop

Het onderzoek

Voor het onderzoek heeft uw behandelend arts een aanvraag ingediend bij het laboratorium.

  • Bloedonderzoek. Een medewerker van het laboratorium komt bij u langs om bloed af te nemen en vraagt u ter controle van de persoonsgegevens naar uw naam en uw geboortedatum. Daarna wordt er, meestal uit uw arm, bloed afgenomen.
  • Urineonderzoek. U heeft een plastic potje gekregen. In de toiletruimte kunt u dit potje vullen met urine. In sommige gevallen wordt gedurende 24 uur al uw geproduceerde urine verzameld in speciale potten (bokalen). Het is erg belangrijk deze urine zeer nauwkeurig te verzamelen. Toch kunt u zich een enkele keer vergissen of kan er bij uw stoelgang urine verloren zijn gegaan. In beide gevallen moet u dit bij de verpleging melden zodat u opnieuw kunt beginnen met verzamelen.
  • Ontlastingonderzoek. U heeft een plastic potje gekregen met het verzoek dit te vullen met een kleine hoeveelheid ontlasting. Voor sommige onderzoeken wordt gedurende drie dagen al uw geproduceerde ontlasting verzameld in de daarvoor bestemde plastic pot.

Uitslag van het onderzoek

De uitslag van het laboratoriumonderzoek heeft alleen betekenis in combinatie met uw ziektegeschiedenis en eventueel ander onderzoek. Al die gegevens zijn bekend bij uw behandelend arts. Uw behandelend arts is degene die daaruit conclusies kan trekken voor de diagnose of behandeling. Daarom geven wij de uitslagen en interpretaties niet door aan u maar aan uw behandelend arts.

Gebruik lichaamsmateriaal

Nadat het aangevraagde onderzoek is uitgevoerd, is soms nog materiaal over. Het overgebleven materiaal wordt vernietigd nadat al het aangevraagde onderzoek afgerond is. In een enkel geval gebruiken we restanten als testmateriaal, bijvoorbeeld om een onderzoeksmethode te verbeteren. Dit gebeurt geanonimiseerd. Dit betekent dat niet te herleiden is van wie het materiaal afkomstig is. Hiertegen kunt u bezwaar maken via uw behandeld arts.

 

Vragen & contact

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Laboratorium Bloedafname.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Bloedafname van OLVG. Laatst gewijzigd: 04 september 2018