Aandoeningen & behandelingen

Behandeling op de SEH u kunt hiervoor terecht bij Spoedeisende Hulp

Alle patiënten worden eerst ingeschreven, behalve als uw medische situatie dat niet toelaat. Daarna beoordeelt de verpleegkundige op de SEH kort uw zorgvraag en deelt u in naar ernst van uw klacht. Dit heet triage. Bent u onlangs in een buitenlands ziekenhuis geweest meld dit dan direct!

Verloop

Volgorde van behandeling

De triage door de verpleegkundige bepaalt de volgorde waarin patiënten behandeld worden. Het kan voorkomen dat u op een later moment behandeld wordt dan iemand die na u komt. In dezelfde urgentiecategorie gaan kinderen altijd voor. De verpleegkundige kan ook direct diagnostisch onderzoek inzetten als u bent verwezen door uw huisarts.

Behandeling

Bij behandeling op de SEH mag 1 persoon met u mee naar de behandelkamer. U kunt worden onderzocht door een co-assistent, een student geneeskunde in de laatste jaren van de studie tot arts. Deze co-assisitent draagt zijn of haar bevindingen over aan de SEH-arts.

De behandeling van kinderen op de SEH

Alle kinderen die op de SEH komen worden nagekeken volgens een landelijk protocol. Het protocol volgt de regels van de Wet meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Dit betekent dat uw kind soms van top tot teen wordt onderzocht. Dit wordt gedaan om mogelijk ander letsel te signaleren of andere oorzaken te onderzoeken. In zeldzame gevallen kan hierdoor een vermoeden ontstaan op kindermishandeling of het getuige zijn van huiselijk geweld. Van alle kinderen tot en met 17 jaar die op de Spoedeisende Hulp komen, wordt een signaleringsformulier ingevuld. Deze formulieren zijn ontwikkeld om signalen van kindermishandeling of het getuige zijn van huiselijk geweld in kaart te brengen. De signaleringsformulieren worden bekeken en beoordeeld door speciaal daarvoor getrainde medewerkers. U wordt indien van toepassing geïnformeerd over de zorgen die er zijn met betrekking tot uw kind. Als ons niet duidelijk is wat er is gebeurd, wordt er een afspraak gemaakt op de polikliniek Kindergeneeskunde. Daarvoor ontvangt u een uitnodiging. Bij acute zorgen wordt dit meteen met u besproken.

Het kan zijn dat er röntgen- en/of laboratoriumonderzoek nodig is. Houdt u er rekening mee dat onderzoeken, ondanks het spoedeisende karakter van uw klacht, enige tijd in beslag nemen en de duur van uw verblijf hierdoor verlengd wordt.

De SEH-arts zal na onderzoek bepalen wat de verdere behandeling zal zijn. Op basis van de onderzoeken is het mogelijk dat de SEH-arts besluit de bevindingen te overleggen met een arts van een ander specialisme; u wordt hiervan op de hoogte gesteld in verband met de mogelijke nieuwe wachttijd die dit met zich meebrengt. Het kan dus voorkomen dat onderzoek en behandeling door verschillende artsen worden uitgevoerd.

Ontslag of opname

Nadat u gezien bent door een arts en klaar bent met de behandeling op de SEH gaat u met ontslag of wordt u opgenomen in OLVG.

  • Bij ontslag wordt een brief digitaal verzonden naar uw huisarts.
  • Een eventuele vervolgafspraak voor de polikliniek en/of recept en zo nodig een aanvullende informatiefolder krijgt u direct mee.
  • De SEH biedt u de mogelijkheid om krukken te huren of te kopen.

Wordt u opgenomen dan wordt u door een verpleegkundige van de verpleegafdelingen opgehaald. Natuurlijk wordt u in de gelegenheid gesteld om uw familie op de hoogte te stellen van uw opname. In de avond en nacht wordt u in sommige gevallen tijdelijk opgenomen op de Acute Opname afdeling. De volgende dag wordt u naar de afdeling van het betreffende specialisme gebracht.

Vragen & contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Spoedeisende Hulp.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Spoedeisende Hulp van OLVG. Laatst gewijzigd: 04 september 2018