De afdeling Logopedie onderzoekt, behandelt en adviseert patiënten met problemen op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor, kauwen en slikken. Dit gebeurt zowel klinisch als poliklinisch.

De logopedisten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici

U kunt bij de afdeling Logopedie terecht als u onder behandeling bent bij het OLVG en u een verwijzing heeft van uw behandelend specialist.

Onze behandelingen

 • neurologische taalstoornissen (afasie)
 • neurologische spraakstoornissen (dysartrie)
 • slikstoornissen (dysfagie)
  - neurologische aandoeningen
  - algehele malaise
  - tracheacanules
  - geriatrische aandoeningen
  - oncologische aandoeningen
  - psychogene aandoeningen
 • aerofagie
 • stemstoornissen 
 • de ziekte van M.Parkinson, MS
  De logopedisten zijn geschoold in het onderzoeken en behandelen van de spraak-, taal- en slikstoornissen die zich bij de ziekte van Parkinson kunnen voordoen. De afdeling logopedie is aangesloten bij het netwerk van ParkinsonNet.
 • kinderen (0-3 jarigen) met voedingsproblemen
  De behandeling van 0 tot 3 jarigen met voedings- en eetproblemen wordt prelogopedie genoemd. Bij deze behandeling wordt nauw samengewerkt met een kinderarts, kinderdiëtist en kinder- en jeugdpsycholoog en kinderfysiotherapeut. Tevens neemt de logopedist deel aan het poliklinische eetteam.

Bij uitgebreider slikonderzoek wordt samengewerkt met de KNO arts en/of met de radioloog om een Flexibele Endoscopische Evaluatie van het Slikken (FEES onderzoek) en/ of röntgenslikvideo af te nemen.

De afdeling Logopedie beschikt over ondersteunende apparatuur ten behoeve van de slikrevalidatie (myomed). Deze kan bij bepaalde slikstoornissen worden ingezet naast de reguliere behandeling.

Contact Logopedie

(020) 599 28 73
E-mail: logopedie@olvg.nl
Bereikbaar:
ma t/m vrij van 9.00 - 17.00 uur