MaxA : English follows Dutch

Een onderzoek naar het kunstbot MagnetOsTM Granules als alternatief voor eigen bot uit de bekkenkam bij wervelkolomfusies.
 • Waar gaat dit onderzoek over?
  Er wordt onderzocht hoe veilig en werkzaam het kunstbot MagnetOsTM Granules is voor wervelkolomfusies.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (prinicipal investigator)?
  D.H.R. Kempen, MD PhD
 • Contactpersonen (research coördinator / onderzoeksassistent)
  E.J. Kret, MSc
 • Wie werken er aan dit onderzoek mee?
  UMC Utrecht
 • Worden er nog deelnemers gezocht?
  Ja, voor dit onderzoek benaderen wij nog patiënten.

 

 • This study
  Evaluates the safety and efficacy of MagnetOs TM Granules compared to autograft in instrumented posterolateral spinal fusion.
 • Principal investigator
  D.H.R. Kempen, MD PhD
 • Contact Joint Research
  E.J. Kret, MSc
 • This study is in collaboration with
  UMC Utrecht
 • For this study
  Inclusion is still ongoing