home

EOS-BRACE : English follows Dutch

Onderzoek naar spinale groei bij patienten met juveniele scoliose behandeld met brace.

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Dit onderzoek evalueert of een brace de lengtegroei van de wervelkolom beïnvloedt bij kinderen met juveniele scoliose.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  D.H.R. Kempen, MD PhD
 • Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent) 
  J. Heemskerk, MSc
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Nee, voor dit onderzoek benaderen wij geen patiënten meer.

Examination of Spinal growth in patients with scoliosis treated with a brace.

 • This study 
  Evaluates the effect of a brace on spinal growth in children with juvenile idiopathic scoliosis.
 • Principal investigator
  D.H.R. Kempen, MD PhD
 • Contact Joint Research
  J. Heemskerk, MSc
 • This study is in collaboration with 
  Multiple hospitals in the Netherlands. 
 • For this study 
  Inclusion has been completed.