Aanmeldformulier patiëntenpanel

Als u patiënt bent van OLVG, dan kunt u zich aanmelden voor ons patiëntenpanel

De antwoorden en reacties die u via het panel geeft worden anoniem verwerkt. Uw persoonlijke gegevens worden op geen enkele wijze aan derden verstrekt. Uw privacy is daarmee volledig gewaarborgd!

Aanvullende gegevens
Onderstaande gegevens gebruiken wij alleen om na te gaan of het Patiëntenpanel een goede afspiegeling is van onze patiëntenpopulatie. Voor deelname aan het Patiëntenpanel bent u niet verplicht deze gegevens in te vullen.
Hierbij geef ik OLVG toestemming om mij in de toekomst via dit e-mailadres te benaderen voor deelname aan kwaliteitsverbeteringsonderzoek. Ja; u geeft aan vrijblijvend deel te willen nemen aan ons patiëntpanel en u stemt er nadrukkelijk mee in dat OLVG de antwoorden die u in deze vragenlijst geeft mag gebruiken voor kwaliteitsverbetering. OLVG zal vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en uw antwoorden niet met derden delen.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande?
Dan kunt u een email sturen naar denkmee@olvg.nl.