drs. P. Oosterhof

poliklinisch apotheker

Aandachtsgebieden

farmacie, infectieziekten, palliatieve zorg, assortimentsbeheer

Opleiding en werkervaring

Specialist sinds

2016

Bij OLVG sinds

2013

Opleiding

OLVG, locatie Oost

Werkervaring

Promotie

Talen

Nederlands, Duits, Engels

Nevenfuncties

  • Lid programmacommissie Wetenschappelijke bijeenkomsten (KNMP)
  • Lid SIG productzorg & bereiding (KNMP)
  • Lid specialistische farmaceutische patiëntenzorg, werkgroep zorgpaden (NVZA)
  • Lid werkgroep ‘dure geneesmiddelen dermatologie’ (Santeon)