home

Spinoza-studie

Onderzoek naar de communicatie met patiënten rondom een operatie.

  • Waar gaat dit onderzoek over?
    Er wordt onderzocht wat het effect is van verschillende soorten communicatie die patiënten ervaren tijdens hun ziekenhuisopname.  
  • Wie werken aan dit onderzoek mee?
    Namens het Nederlandse Instituut voor Onderzoek in de Gezondheidszorg NIVEL, Prof. dr. J.M. Bensing, Prof. dr. S. van Dulmen, Dr L. van Vliet, en S. Immerzeel. In OLVG zijn verder Dr. M.B. Godfried en Dr. E. van Deelen contactpersonen.
  • Worden er nog deelnemers gezocht?
    Ja, er worden voor dit onderzoek volwassen patiënten benaderd van de afdeling KNO die binnenkort een tonsillectomie (verwijderen van de keelamandelen) zullen ondergaan.

Meer informatie

In de download hieronder vindt u de patiënteninformatiebrief over dit onderzoek.