home

Researchbureau Apotheek

De Apotheek is toonaangevend op het gebied van transmurale zorgpaden en toxicologie. Het researchbureau streeft naar excellent wetenschappelijk onderzoek en richt zich daarbij op deze twee wetenschappelijke thema's. 

Onderzoek binnen de Apotheek

Het researchbureau Apotheek ondersteunt de ontwikkeling en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek binnen de afdeling. Daarnaast houdt het toezicht op de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek. In onze onderzoekslijnen is het de uitdaging om patiënten de beste zorg te geven, voor een beheersbare prijs. De Apotheek verspreidt de resultaten van het onderzoek via publicaties, onderwijs en deelname aan landelijke commissies of werkgroepen.

Samenstelling

Het researchbureau bestaat uit:

 • Een researchmedewerker
 • Hoofdonderzoekers:
  • dr. Fatma Karapinar (Transmurale zorgpaden)
  • dr. Eric Franssen (Toxicologie)
 • Onderzoekers:
  • Promovendi
  • Onderzoekers (zonder promotieplaats)
  • Ziekenhuisapothekers met interesse in onderzoek
  • AIOS ziekenhuisfarmacie
  • ANIOS (projectapothekers)
  • Klinisch farmacologen (i.o.)
  • Student-onderzoekers (farmacie, geneeskunde, gezondheidswetenschappen)

Verder lezen

Contact

Mw. H. Wessemius
Research medewerker
020 510 83 61
h.wessemius@olvg.nl 

Dr. F. Karapinar
Hospital pharmacist / epidemiologist / Board Certified Geriatric Pharmacist
020 510 89 11 
f.karapinar@olvg.nl 

Dr. E.J.F. Franssen
Hospital pharmacist/Clinical pharmacologist/ trainer hospital pharmacy
020 599 30 26
e.j.f.franssen@olvg.nl