home

PROBESE-studie

Onderzoek naar protectieve beademing met hoge versus lage PEEP gedurende algehele anesthesie bij operaties in obese patiënten.

  • Waar gaat dit onderzoek over?
    Patiënten met een hoger lichaamsgewicht lopen onder algehele narcose het risico dat hun longfunctie vermindert, ook nog in de periode na de operatie. De anesthesioloog kan bij de beademing een continue positieve druk in de longen geven, dit kan longproblemen verminderen of voorkomen. Maar of dit zo is en hoe hoog de positieve druk tijdens beademing precies moet zijn, is nog niet duidelijk.
  • Wie werken aan dit onderzoek mee?
    Dit onderzoek wordt uitgevoerd in een aantal landen. In Nederland doen mee: AMC, Leids UMC, VUMC, Westfries Gasthuis en OLVG. In OLVG zijn drs. S.N.T. Hemmes en dr. M. Godfried de contactpersonen.
  • Worden er nog deelnemers gezocht?
    Nee, er zijn al voldoende patiënten voor de studie benaderd. De inclusie is compleet.

Patiënteninformatie_PROBESE-studie

Meer informatie

In de bijlage vindt u de patiënteninformatiebrief over dit onderzoek.