home

Onderzoeksbureau Anesthesiologie Pijncentrum

Medisch-wetenschappelijk onderzoek neemt een belangrijke plaats in binnen de afdeling Anesthesiologie van OLVG. Vernieuwingen in de behandeling van operatiepatiënten en behandelingen in het Pijncentrum worden gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Anesthesiologie heeft daarom een eigen researchbureau.

Het researchbureau Anesthesiologie ondersteunt de ontwikkeling en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek binnen de afdeling Anesthesiologie en het Pijncentrum. Daarnaast houdt dit researchbureau toezicht op de veiligheid en de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek. Het researchbureau bestaat uit een coördinator, anesthesiologen, arts-assistenten (in opleiding), wetenschappelijk stagiairs en een secretaresse. Wetenschappelijk onderzoek binnen de afdeling Anesthesiologie en het Pijncentrum wordt veelal uitgevoerd door medisch specialisten (anesthesiologen) en arts-assistenten in opleiding tot anesthesioloog.

Contact

Bram Thiel, coördinator: 020 599 47 73  
Zelda van Dijk, secretaresse: 020 599 40 14 

Meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek

Bij de afdelingen Anesthesiologie en Pijncentrum kan uw behandelend arts u vragen of u wilt meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek. We informeren u altijd eerst zorgvuldig over de opzet en het doel van een onderzoek, de consequenties van deelname en de richtlijnen voor privacy.

U krijgt informatie over het onderzoek in een brief zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. We stellen uw medewerking op prijs, maar u bent nooit verplicht om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek. Als u besluit om niet mee te doen, heeft dat geen enkele invloed op uw behandeling.

De wetenschappelijke onderzoeken die worden uitgevoerd bij Anesthesiologie moeten goedkeuring krijgen van de Medisch-ethische Commissie van OLVG en in sommige gevallen van één van de VCMO’s (verenigde centra mensgebonden onderzoek) in Nederland.