home

HYSTER-studie

Onderzoek naar het effect van het toedienen van Terlipressine in de baarmoedermond op de hoeveelheid vloeistofopname, de vorming van gasbelletjes en de bloedsomloop bij kijkoperaties.

  • Waar gaat dit onderzoek over?
    Bij kijkoperaties in de baarmoeder wordt een vloeistof gebruikt. Het is beter als er niet teveel van deze vloeistof en gasbelletjes buiten de baarmoeder in het lichaam van de patiënt komen. Het medicijn Terlipressine zou de hoeveelheid vloeistof buiten de baarmoeder kunnen verminderen, waardoor de operatie succesvoller kan verlopen.
  • Wie werken aan dit onderzoek mee?
    Dit onderzoek wordt uitgevoerd in OLVG door drs. L.E. Overdijk en dr. S. van Kralingen.
  • Worden er nog deelnemers gezocht?
    Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

Meer informatie

In onderstaande bijlage staat meer informatie over deze studie.