home

GLOBE-studie

Onderzoek naar bloedsuikercontrole tijdens hartchirurgie.

  • Waar gaat dit onderzoek over?
    De 'stress' van hartchirurgie zorgt er vaak voor dat patiënten een te hoge bloedsuikerspiegel krijgen. Dit wordt dan behandeld met insuline, maar door insuline kan de bloedsuikerspiegel ook te veel dalen. In deze studie wordt de standaardbehandeling met insuline vergeleken met een nieuwe behandeling, met het middel Liraglutide. Dit is een bekend middel wat al gebruikt wordt bij de behandeling van diabetes mellitus.
  • Wie werken aan dit onderzoek mee?
    Dit onderzoek wordt onder andere uitgevoerd in het AMC en OLVG. In OLVG zijn dr. M.B. Godfried, anesthesioloog, toestel 2808, en drs. A.H Hulst, arts-onderzoeker, de contactpersonen.
  • Worden er nog deelnemers gezocht?
    Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

Meer informatie

In bijgaand bestand vindt u de patiënteninformatiebrief over dit onderzoek.