home

FAP-studie

Onderzoek naar naar kosten en effecten van ‘forced air prewarming’ (FAP) bij patiënten die een totale knie- of heupoperatie ondergaan

  • Waar gaat dit onderzoek over?
    Uit recent onderzoek blijkt dat patiënten die een bepaalde lichaamstemperatuur behouden minder complicaties krijgen na een operatie. In deze studie wordt onderzocht of de FAP-methode om patiënten voor en tijdens een operatie warm te houden standaard uitgevoerd moet worden. Ook wordt een nieuw type thermometer getest.
  • Wie werken aan dit onderzoek mee?
    Dit onderzoek wordt uitgevoerd in OLVG door drs. M.A.M. Siepel en drs. B. Thiel.
  • Worden er nog deelnemers gezocht?
    Nee, er zijn al voldoende patiënten voor de studie benaderd. De inclusie is compleet.

Meer informatie

In het onderstaande bestand staat meer informatie voor patiënten.