home

Actueel wetenschappelijk onderzoek Anesthesiologie

Bij de afdelingen Anesthesiologie en Pijncentrum kan uw behandelend arts u vragen of u wilt meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek. We informeren u altijd eerst zorgvuldig over de opzet en het doel van een onderzoek, de consequenties van deelname en de richtlijnen voor privacy.

U krijgt informatie over het onderzoek in een brief zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. We stellen uw medewerking op prijs, maar u bent nooit verplicht om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek. Als u besluit om niet mee te doen, heeft dat geen enkele invloed op uw behandeling.

De wetenschappelijke onderzoeken die worden uitgevoerd bij Anesthesiologie moeten goedkeuring krijgen van de Medisch-ethische Commissie van OLVG en in sommige gevallen van één van de VCMO’s (verenigde centra mensgebonden onderzoek) in Nederland.

Hieronder vindt u een overzicht van de lopende onderzoeken: