home

Gedurende en na afloop van het onderzoek

Gedurende het onderzoek in OLVG moet de onderzoeker de ACWO en METC informeren over de startdatum, eventuele amendementen, de einddatum en de resultaten van het onderzoek.

Amendementen

De onderzoeker dient de ACWO te informeren over wijzigingen in de uitvoering van het onderzoek (amendementen). Via tabblad Amendementen kan een amendement worden ingediend. De volgende documenten zijn hiervoor nodig:

  • Gewijzigde documenten met wijzigingen bijgehouden
  • Gewijzigde documenten met wijzigingen geaccepteerd
  • Goedkeuring van de METC (WMO onderzoek)
  • Samenvatting en reden van de wijziging (evt. brief aan de METC)

Voor niet WMO-plichtig onderzoek geldt dat de ACWO de wijzigingen beoordeelt in een vergadering, waarna zij een advies uitbrengt aan de raad van bestuur. Uitvoering van een amendement van een niet WMO-plichtig onderzoek mag dus pas starten nadat er toestemming is verkregen van de raad van bestuur.

Amendementen van WMO-plichtig onderzoek die zijn goedgekeurd door een METC, neemt de ACWO in principe ter kennisgeving aan en hoeven dus niet opnieuw te worden goedgekeurd door de raad van bestuur. Indien de ACWO toch gevolgen ziet voor de lokale uitvoerbaarheid, dient de onderzoeker alsnog aanvullende stappen te ondernemen voordat het amendement mag worden uitgevoerd.

Locatie Oost en West

Studies die zijn goedgekeurd voor uitvoering op één van de OLVG-locaties, kunnen niet altijd zonder meer ook worden uitgevoerd op de andere locatie. Heb je toestemming voor uitvoering van een studie op één van de locaties en je wilt de studie ook gaan uitvoeren op de andere locatie, neem dan contact op met de ACWO via acwo@olvg.nl.