home

ACWO vergaderdata en bezetting

Vergaderdata

De ACWO vergadert om de week op donderdag in de even week. Nieuwe studiedossiers dienen 10 dagen voor de vergadering te zijn ingediend via Castor SMS. Indien er te veel dossiers aangeleverd zijn, bestaat de mogelijkheid dat een of meerdere dossiers doorgeschoven worden naar de volgende vergadering.

Bezetting Adviescommisie Wetenschappelijk Onderzoek (ACWO)

Voorzitters

 • mw. dr. M.J.A. Janssen, ziekenhuisapotheker
 • dhr. dr. M.B. Godfried, anesthesioloog

Commissieleden

 • mw. dr. C.W.H. de Fijter, internist nefroloog
 • mw. dr. Ir. V. Lagerburg, klinisch fysicus
 • dhr. dr. D.H.R. Kempen, orthopeed
 • mevr. M. Koopmans, research coördinator ICU
 • mw. dr. E.C. Littooij, geestelijk verzorger
 •  mevr. mr. M. Meijering, juridisch adviseur
 • dhr. drs. T. Slagboom, cardioloog
 • mw. dr. A. Hofman, epidemioloog
 • mevr. A. de Vette, verpleegkundig specialist
 • dhr. dr. B.C. Vrouenraets, chirurg

Ambtelijk secretaris 

 • mw. ing. L.M. Pronk, adviseur wetenschap