home

Overleg met verwijzers

Elke locatie van OLVG heeft een overleg met huisartsen waarin vertegenwoordigers van de verwijzende huisartsengroepen medisch specialisten met elkaar communiceren over zaken die betrekking hebben op de samenwerking tussen de huisartsen uit de regio en het ziekenhuis.

Overleg locatie Oost

Het overleg van locatie Oost vindt elke vierde woensdag van de maand plaats vanaf 17.00 uur, met uitzondering van de maanden juli, augustus en december. Voorzitter is MDL-arts Bert Baak. Organisatie is in handen van Marieke Poel, accountmanager 1e lijn.

Overleg locatie West

Het overleg van locatie West vindt elk kwartaal plaats op donderdag vanaf 17.00 uur. Voorzitter is Longarts Herre Reesink en organisatie is in handen van Marieke Poel, accountmanager 1e lijn.