home

MRI vragenformulier nl/eng

Nederlands

De magneetvelden en contrastvloeistof, welke worden gebruikt bij een MRI onderzoek, kunnen in uitzonderlijke gevallen gevolgen hebben voor de patiënt. Daarom verzoeken wij u onderstaande vragenlijst in te vullen, te ondertekenen en het formulier af te geven aan de balie op de dag van het onderzoek.

 

English

In exceptional cases the magnetic field and contrast, which are used in a MRI examination, can have an impact on the patient. Therefore, please fill out the following questionnaire, sign and deliver the form to the desk on the day of the examination.