home

Aanvraagformulieren Pathologie

Het doel van een postmortaal onderzoek kan zijn: een onderzoek naar de oorzaak van het overlijden en/of een onderzoek naar de resultaten van een medische behandeling cq kwaliteitstoetsing van het medisch handelen van het ziekenhuis. Dit noemen we ook wel sectie of obductie.

Aanvragen obductie door extramurale arts

Een obductie kan, via onderstaand e-mailadres, worden aangemeld. Dit met vermelding van de patiëntgegevens en kort de klinische informatie. Na het aanvragen van een obductie ontvangt u een aanvraagformulier van ons. Het formulier dient geheel ingevuld en ondertekend te worden door u als aanvragend arts. Belangrijk is dat er separaat aan nabestaanden toestemming moet worden gevraagd voor hersensectie (indien gewenst). Ook hiervoor moet getekend worden.

Aanvraag per e-mail: obductie- en donatieformulier

Het ingevulde formulier kan vervolgens per fax of e-mail verstuurd worden aan de afdeling Pathologie.

Kosten

De kosten voor vervoer van de overledene en voor het verrichten van de obductie zijn niet gedekt door de ziektekostenverzekering van de overledene. De nabestaanden ontvangen derhalve een rekening.

Meer informatie