Zorg voor MDL-patiënten

De MDL-zorgverleners in OLVG zien een toename in zorgvraag in de afgelopen jaren door het wegvallen van MC Slotervaart. De recente Covid-19-crisis heeft een extra druk gegeven op onze patiëntenzorg. Hierdoor zijn we genoodzaakt kritischer te zijn op welke indicaties reden zijn voor diagnostiek en behandeling in OLVG.

Op deze manier zorgen we ervoor dat patiënten niet onnodig lang wachten, er voldoende ruimte is voor semi-spoedzorg (binnen 4 weken) en spoedzorg (binnen 1-2 weken), en we bijdragen aan zinnige en zuinige zorg. 

Verwijzen naar MDL

Teleconsultatie

We zijn in 2019 gestart met teleconsultatie, zodat niet-spoedeisende vragen via een teleconsult (digitaal) beantwoord kunnen worden. Wilt u hier zo veel mogelijk gebruik van maken, zodat er laagdrempelig contact kan zijn?

Prikkelbare darm syndroom

Om te zorgen dat patiënten met buikpijnklachten de beste zorg krijgen op de juiste plek, hebben MDL-artsen  met huisartsen in april van dit jaar de beste routing afgesproken voor deze patiëntdoelgroep. Lees hiervoor dit nieuwsbericht

Functionele dyspepsie

 • Geen gastroscopie bij patienten < 50 jaar zonder alarmsymptomen: conform de NHG standaard is een gastroscopie bij patiënten jonger dan 50 jaar zonder alarmsymptomen niet geïndiceerd. Alarmsymptomen zijn hematemesis, melaena, aanhoudend braken, stoornis of pijn bij voedselpassage, gewichtsverlies of anemie. 
 • Ons advies is om bij patiënten onder de 50 jaar eerst HP uit te sluiten of eradiceren, alsook een proefbehandeling met een maximale protonpompremming ( 2 dd 40mg) te starten. Daarnaast kan gepoogd worden te switchen van protonpompremming. Bij patiënten die al een gastroscopie vanwege soortgelijke klachten hebben gehad, is herhaling overigens ook niet zinvol.

Wij adviseren om uw patiënt te wijzen op de informatie op www.mdl.nl/functioneledyspepsie. Uiteraard blijven ook de bekende (life-style) adviezen van kracht: 

 • Stoppen met roken, geen NSAID’s,  gewichtsreductie (BMI < 25kg/m2). 
 • Andere (medicamenteuze) behandelmogelijkheden  t.a.v. functionele dyspepsie / NERD zijn:  Iberogast 3 dd 20 druppels, en bij hevige pijnklachten eventueel amitriptilline (niet indien zwangerschapswens).

Anale jeuk / pijn 

Verwijzen is eigenlijk nooit geïndiceerd. Indien u bij rectaal toucher geen afwijkingen ziet of voelt, is verwijzing vrijwel nooit noodzakelijk. Parasieten/wormen dienen worden getest. Daarnaast kunt u verwijzing naar een bekkenbodemfysiotherapeut overwegen. 

Steatosis hepatis op echo-abdomen

 • Zonder leverenzymstoornissen geen verwijzing
 • CVRM via huisarts
 • Met 2 keer meting ALT > 1x ULN / >1,5X ULN (ondanks gewichtsreductie)
 • Verwijzing voor eenmalig work-up middels uitgebreid lab-onderzoek en fibroscan

Solitair verhoogd GGT (zonder AF)

 • Controle medicatie
 • Bij persisteren / progressief (>2xULN) zonder duidelijke verklaring overleg via teleconsult

Vervetting pancreas op echo

 • Eenmaal lab-co inclusief elastase via HA
 • Indien geen lab-afwijkingen en geen alarmsymptomen (gewichtsverlies) geen indicatie verwijzing

Betrokken afdelingen

Maag-, Darm- en Leverziekten