home

Welk specialisme zit op welke locatie van OLVG - bij spoed en niet spoed

Voortaan staat er een actueel overzicht op de website van welke specialismes op welke locatie aanwezig zijn, hoe de basiszorg 24/7 is georganiseerd, waar de klinische capaciteit bij spoed zit en waar specifieke centra of spreekuren zich bevinden. Handig in de dienst én op de praktijk bij het verwijzen. Print het niet uit, maar raadpleeg digitaal, het zal regelmatig bijgewerkt worden.

Ga naar de nieuwe webpagina Wie wat waar voor verwijzers