home

Wat te doen bij persisterende klachten na COVID?

Het wordt steeds meer bekend dat patiënten met een doorgemaakte COVID-19-infectie langdurige klachten kunnen houden, waaronder verminderde fysieke fitheid en aanhoudende dyspnoe. Waar kunnen deze patiënten het beste terecht met hun klachten?

Deze patiënten kunnen allereerst in de eerste lijn terecht voor begeleiding naar het oude niveau. Wanneer er onvoldoende vooruitgang geboekt wordt, kan de patiënt ook verwezen worden naar de sportarts. Door middel van een inspanningstest met ademgasanalyse objectiveert de sportarts de belastbaarheid en de beperkende factor van de fitheid. Vervolgens wordt een beweegplan op maat gemaakt, of wordt de patiënt doorverwezen naar bijvoorbeeld een longarts, cardioloog of revalidatiearts. 

De adviezen zijn op basis van het ‘Sportgeneeskunde Advies Nazorg COVID-19: herstel fysieke fitheid’ welke een aanvulling is op de ‘Leidraad Nazorg voor patiënten met COVID-19’ en ‘Leidraad Nazorg voor IC-patiënten met COVID-19’ van de FMS. Patiënten die op de IC hebben gelegen, kunnen worden verwezen naar het REACH project, longarts en revalidatiearts. Patiënten die opgenomen zijn geweest, kunnen eerst het beste verwezen worden naar de longarts. 

Wanneer verwijzen naar de sportarts?

  1. Uitblijven herstel fysieke fitheid ondanks beweegzorg in eerste lijn bij voorheen fitte en vitale mensen. 
  2. Afwijkend beloop van beweegzorg in eerste lijn op basis van een of meer van de volgende criteria:
  • Onbegrepen dyspnoe
  • Onbegrepen aspecifieke thoracale klachten
  • Onbegrepen overmatige vermoeidheid
  • Vermoeden van bewegingsangst