Wachttijden Oogheelkunde

Op dit moment is de wachttijd voor een regulier polikliniekconsult nog erg lang. Patiënten met controle-afspraken, die uitgesteld waren door beperkte capaciteit ten gevolge van Covid-19, worden nu ingehaald. Nieuw verwezen patiënten moeten daardoor soms erg lang wachten op een consult. Alle verwijzingen worden getrieerd. Het is van belang dat zoveel mogelijk informatie omtrent ernst van het oogheelkundig probleem in de verwijsbrief staat opgenomen. Deze informatie gebruiken we om de urgentie van consult te bepalen en de patiënt bij de juiste zorgverlener te plannen.

Andere mogelijkheden consulten

  • Naast de reguliere polikliniekconsulten zijn er ook twee virtuele zorgpaden actief: de virtuele retinakliniek en de virtuele glaucoomafspraak. Met behulp van deze specifieke zorgpaden kunnen veel patiënten zonder pupilverwijding onderzocht worden, waarna de oogarts later de onderzoeken beoordeelt en met de patiënt bespreekt. Voor deze zorgpaden is de wachttijd korter dan 4 weken.
  • Glaucoomscreening is ook mogelijk via Huisartsen Pluspunt. Patiënten worden dan door een optometrist (onder directe supervisie van oogarts) op locatie Spuistraat gezien.
  • Teleconsultatie: voor niet dringende vragen over oogheelkundige casuïstiek kunt u ook gebruik maken van teleconsultatie. Binnen drie dagen wordt het teleconsult beantwoord. Een eventuele hieruit voortkomende verwijzing kan dan vaak ook beter getrieerd worden.
  • Naast de teleconsultatie zijn de oogartsen ook telefonisch beschikbaar voor overleg. 
  • Goed om te weten: dagelijks is er voldoende ruimte op de poliklinieken voor de acute- en semi-acute oogheelkundige zorg. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek.