Wachttijden Oogheelkunde: wat kan wel?

Hoewel wij in OLVG op verschillende manieren werken aan het zo toegankelijk mogelijk houden van de reguliere zorg in tijden van corona, zijn de wachttijden voor de afdeling Oogheelkunde momenteel lang. In dit bericht lichten we toe welke mogelijkheden er op dit moment wel zijn voor uw patiënten.

Voor patiënten die op korte termijn zorg nodig hebben, zijn er iedere dag voldoende spoedplekken beschikbaar. De afdeling Oogheelkunde heeft  24/7 achterwacht en als huisarts kunt u via teleconsultatie vragen stellen en krijgt u binnen enkele dagen antwoord.

Triage

Alle patiënten (die worden verwezen via ZorgDomein, maar ook uitgestelde zorg en herhaalconsulten) worden door onze oogartsen getrieerd. Patiënten worden eerder benaderd als zorg eerder nodig is.

Uitbreiding formatie

Ook wordt de formatie oogartsen uitgebreid. Deze procedure is gestart en we verwachten in de loop van het najaar weer meer zorg te kunnen gaan leveren.

Betrokken afdelingen

Oogheelkunde