home

Virtual Ward: Amsterdamse samenwerking voor zorg thuis

Patiënten met chronische aandoeningen hebben vaak te maken met meerdere zorgverleners, zoals de huisarts, het ziekenhuis en thuiszorg. In het Amsterdamse programma ‘Virtual Ward’ vormen zorginstellingen samen een (digitaal) netwerk rond de patiënt. Hierdoor worden klachten en verslechtering bij de patiënt eerder gesignaleerd en in het netwerk opgelost. Patiënten die dit willen en kunnen, worden niet meer in het ziekenhuis behandeld, maar thuis.

Het netwerkprogramma werd tweeëneenhalf jaar geleden gestart door OLVG en Cordaan in samenwerking met zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de Amsterdamse Huisartsenalliantie. Inmiddels zijn meer Amsterdamse zorgorganisaties aangesloten op een of meerdere zorgpaden, onder andere Amstelring, Evean, Buurtzorg en Amsterdam UMC.

Digitale samenwerking

Doel van het programma is de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste professional te bieden, door samenwerking en door de inzet van technologie. Hierbij worden meerdere applicaties ingezet; een online platform waar zorgverleners samenwerken en informatie kunnen uitwisselen, maar ook apps voor patiënten. Dankzij de digitale samenwerking hebben alle zorgverleners rondom de patiënt dezelfde informatie, kan men eenvoudig overdragen en krijgt de patiënt meer mogelijkheden voor zelfregie. 

In de praktijk

Een voorbeeld: Iemand is voor hartfalen onder behandeling bij de cardioloog. De cardioloog heeft via het online platform contact met de wijkverpleegkundige over voedingsadviezen, medicatie en bewegen. De wijkverpleegkundige verleent vervolgens, onder de verantwoordelijkheid van de cardioloog, zorg bij de patiënt thuis. Hierdoor hoeft de patiënt minder vaak naar het ziekenhuis, en koppelt de wijkverpleegkundige de voortgang terug aan de cardioloog.

Meer zorgpaden 

De Virtual Ward wordt inmiddels gebruikt voor verschillende zorgpaden, waaronder hartfalen, hartritmestoornissen, COPD, diabetes en (acute) ouderenzorg. Voorzitter Raad van Bestuur Maurice van den Bosch: ‘De patiënten die hieronder vallen worden niet meer in het ziekenhuis behandeld, maar thuis. Dat heeft geleid tot een reductie van ongeveer 35 procent van alle poliklinische consulten, een substantieel aantal dus. Nu het zo’n succes is denken we binnen het netwerk na over andere zorgpaden waar we Virtual Ward kunnen inzetten.’

Meer over de ontwikkelingen in OLVG kunt u lezen in onze jaarimpressie van 2021.