home

Virtual Retina Clinic brengt netvliesaandoening in één oogopslag in beeld

Op 5 oktober opende de eerste Virtual Retina Clinic (VRC) van Nederland in OLVG. Dit nieuwe virtuele zorgpad voor patiënten met netvliesaandoeningen zal de wachttijden verkorten, maar vooral ook de ernst van de aandoening in één oogopslag in beeld brengen. Een unicum.

Patiënten worden door een oogheelkundig assistent middels state-of-the-art, multimodale, niet-invasieve beeldvorming in beeld gebracht, zodat pupilverwijding en 30 minuten inwerktijd hiervan in de wachtkamer niet meer nodig zijn. Uit een eerder uitgevoerde Patient Journey (2019) kwam naar voren dat patiënten juist het lange wachten erg vervelend vonden.

Geen contrastvloeistof nodig

Met de nieuwste technologie wordt er een ultra-widefield fundusfoto en een Optical Coherence Tomography Angiografie (OCT-A) gemaakt. Het gebruik van de OCT-A maakt dat er geen contrastvloeistof meer nodig is waardoor potentieel zeer ernstige bijwerkingen kunnen worden voorkomen. De verkregen beelden stellen ons in staat om de ernst van de netvliesaandoening in één oogopslag in beeld te brengen.

Korte contacttijd

Omdat het onderzoek een korte contacttijd heeft en nagenoeg wachtkamerloos is, kunnen achterstanden in reguliere consulten, opgedaan in COVID-tijd, makkelijker ingehaald worden. De arts beoordeelt asynchroon de beelden en doet telefonisch verslag aan de patiënt. Omdat de arts in de VRC de gemaakte beelden op een andere dag beoordeelt, is de arts flexibel inzetbaar en niet meer spreekkamer-afhankelijk, wat ruimte op de poli creëert voor andere spreekuren. Bovendien verhoogt fotografie de kwaliteit van de zorg door mooiere opnames dan wat een oogarts zelf kan zien, betere vergelijking met eerdere beelden, beter onderwijs aan onze aios en makkelijk intercollegiaal overleg.

Betrokken afdelingen

Oogheelkunde