home

Verwijzing naar MKA? Vergeet de verwijsbrief niet!

Steeds vaker komen patiënten op de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie zonder (geldige) verwijsbrief. Hierdoor lopen we het risico verkeerde behandelingen uit te voeren. Daarnaast kost het zo onnodig veel tijd om de reden van verwijzing te achterhalen. Voor de patiëntveiligheid zullen we vanaf 1 januari 2020 geen afspraken meer inboeken zonder geldige verwijsbrief in ons EPD (minder dan 12 maanden oud, gedateerd in het lopende kalenderjaar).

Wij willen u verzoeken zoveel mogelijk patiënten te verwijzen via zorgmail, of in ieder geval de verwijsbrief zowel naar de patiënt als naar ons te mailen: kaakchirurgie@olvg.nl