Verwijzen naar de POP-poli

De POP-poli in OLVG adviseert zwangere vrouwen met een (voorgeschiedenis van) een psychiatrische ziekte over (medicamenteuze) behandelingsmogelijkheden gedurende de zwangerschap en postpartum. Wij merken dat er minder wordt verwezen naar deze poli. Mogelijke oorzaak is dat het verwijzen nog niet goed verloopt. De verloskundige kan wel de indicatie doen. Maar alleen de huisarts mag verwijzen naar de POP-poli.

Verloskundigen signaleren vaak vroeg in de zwangerschap dat een verwijzing naar de POP-poli nodig is. Het is van belang dat zij dit doorgeven aan de huisarts, zodat deze de verwijzing kan doen. Er is overleg geweest met de huisartsen en deze zijn zeer bereid zorg te dragen voor deze verwijzing. 

Doorsturen zwangerschapskaart door verloskundige

De POP-poli heeft voor verwijzing de zwangerschapskaart nodig. Stuur deze via secure mail naar:

Betrokken afdelingen

Verloskunde