Verbeterpunten en JZOJP Urologie

In oktober hebben velen van u een tevredenheidsenquête over Urologie ingevuld. De belangrijkste aandachtspunten gaan over het verkorten van de wachttijden, triage, en de behoefte aan (telefonisch) overleg. Een deel van de problematiek wordt al opgelost door teleconsultatie.  Daarnaast is het van belang de afspraken uit 2019 over Juiste Zorg Op de Juiste Plek te volgen. Mogelijk kan dit bijdragen aan het verkorten van de wachttijden. Ook onze zorgvuldige triage van elke verwijzing kan hierbij helpen. Urologie gaat aandacht besteden aan de bereikbaarheid voor telefonisch overleg om altijd een luisterend oor te kunnen bieden aan de verwijzers. Lees hieronder nog eens de afspraken over JZOJP.

De afspraken JZOJP op een rij:

  1. De focus van de Urologie in OLVG ligt op prostaatkankerzorg (diagnostiek en nabehandeling), nierstenen, mictieklachten en incontinentie voor urine.
  2. Niet-spoedeisende vragen kunnen via een teleconsult beantwoord kunnen worden.

  3. Urineweginfecties: oudere patiënten kunt u altijd doorverwijzen. Jonge vrouwen met recidiverende infecties hoeven niet naar de uroloog. Mannen daarentegen moeten bij recidief altijd worden doorverwezen.

  4. Stressincontinentie en overactieve blaas: advies is om altijd eerst te starten met een goede mictielijst en bekkenfysiotherapie (dit valt onder de basisverzekering als er sprake is van incontinentie en er gebruik wordt gemaakt van een geregistreerd bekkenfysiotherapeut).

  5. Erectiele disfunctie: is een patiënt jonger dan 40 jaar dan is er zeer waarschijnlijk geen lichamelijk probleem en kunt u de patiënt beter naar een seksuoloog verwijzen. Ook bij patiënten met bekende risicofactoren (roken, diabetes mellitus type 2, te hoog cholesterol) is verwijzing niet zinvol omdat aanvullend onderzoek niet bijdragend is. Alleen patiënten waar orale medicatie niet effectief is en die auto-injecties willen overwegen, zullen nog worden gezien.

  6. Peyronie (peniskromstand): een verwijzing is niet noodzakelijk. Bij begeleiding kan een seksuoloog zinvol zijn. Bij een zodanige kromstand dat het seksueel functioneren beperkt is en een operatieve correctie overwogen wordt, kan patiënt verwezen worden naar VUmc. In OLVG wordt die ingreep niet meer uitgevoerd. Er zijn geen andere behandelingsmogelijkheden.

  7. Scrotale pijn: is er sprake van (chronische) scrotale pijn zonder roodheid en zwelling? Dit is geen indicatie voor verwijzing. Vaak is het self-limiting, en is er een functioneel probleem van de bekkenbodem, waarvoor verwijzing naar een fysiotherapeut nuttig kan zijn. Bij twijfel kan de huisarts zelf een echo scrotum laten maken.