Veilig en efficiënt gegevens uitwisselen met Babyconnect

In de regio Amsterdam, Amstelveen en Almere werken zeven Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV's) met het project Babyconnect toe naar het uitwisselen van gegevens met de cliënten en de zorgverleners. Met 80 zorgaanbieders werken vele verloskundigen, gynaecologen, kraamzorgmedewerkers, echoscopisten en JGZ-medewerkers daarmee aan betere zorg rondom de cliënt.

Digitaal delen van medische gegevens

Babyconnect is een VIPP-programma voor gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners. En zorgverleners onderling. Doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts.  

Uitgangspunt is dat de zwangere zelf de regie krijgt over de informatie: zij krijgt inzicht in haar eigen dossier via een Persoonlijke Gezondheid Omgeving (PGO). Zorgverleners kunnen gegevens van de huidige en eventueel ook eerdere zwangerschappen inzien. De zwangere moet hiervoor toestemming geven.

Veilige geboortezorg 

Digitale gegevensuitwisseling geeft een grote impuls aan kwaliteitsverbetering van de geboortezorg. Altijd up-to-date gegevens over de zwangere, de zwangerschap en het kraambed is essentieel voor veilige geboortezorg. 

Wie doen mee? 

Babyconnect Amsterdam - Amstelland - Almere bestaat uit een samenwerking van zeven zogeheten verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV's). Daarnaast zijn ook koepelorganisaties EVAA (eerstelijns verloskundigen) en KSVA (kraamzorg) aangesloten. Het gaat hierbij om ziekenhuizen, eerstelijnsverloskundigenpraktijken, echopraktijken en kraamorganisaties. Ook drie jeugdgezondheidszorgorganisaties maken deel uit van het partnerschap.

Sigra en Elaa

Babyconnect is een project van Sigra en Elaa. Op 29 juni vindt de regionale kick-off plaats voor alle betrokken zorgverleners.  

Meer informatie

Meer over dit landelijke programma leest u in dit persbericht.

Kijk voor meer informatie ook op www.babyconnect.org en www.elaa.nl

Betrokken zorgverleners en afdelingen

Foto van B.B.J. Hermsen

dr. B.B.J. Hermsen

gynaecoloog

Verloskunde