home

Teleconsultatie op grote schaal toegepast in Amsterdam

Maandelijks worden er via teleconsultatie door de huisarts (en/of verloskundige) ongeveer 1600 vragen gesteld aan specialisten in OLVG. Alle poortspecialismen bieden deze mogelijkheid.

Deze vorm van consultatie wordt nergens anders in Nederland op deze schaal uitgevoerd, een hele mooie ontwikkeling dus in Amsterdam.

Verbeterpunten na evaluatie

Afgelopen najaar is het gebruik van teleconsultatie uitgebreid geëvalueerd. Vanuit die evaluatie worden nu een aantal verbeterpunten opgepakt:

  • Het importeren van de vraag en het antwoord in Epic bij reeds bekende patiënten.
  • De mogelijk van het stellen van een tweede vraag, na het eerste advies. Dit wordt onderzocht in samenwerking met Caresharing, de leverancier van cBoards.
  • De mogelijkheid om een vraag aan een specifieke specialist te stellen, wordt op dit moment door ZorgDomein onderzocht.
  • De mogelijkheden om consultatie en verwijzing meer in lijn met elkaar te laten functioneren wordt opgepakt, maar op langere termijn.

Wachttijden

Door de beperkte capaciteit van het afgelopen jaar en de komende tijd zijn de wachttijden voor een eerste consult soms langer. De grote meerderheid van de specialismen doen triage om de urgente patiënten bijtijds te kunnen zien. Soms betekent dit dat u bericht krijgt dat uw patiënt niet zal worden opgeroepen. Teleconsultatie wordt door huisartsen en specialisten genoemd als belangrijk instrument waardoor een heleboel patiënten niet naar de tweedelijn verwezen hoeven te worden.

Het gebruik van deze vorm van consultatie is voor een aantal huisartsen al een dagelijks onderdeel van de samenwerking met de specialist, maar voor veel huisartsen ook nog niet. Bij deze de oproep om teleconstultatie nog vaker in te zetten. Ook in ZorgDomein wordt hiernaar verwezen: overweeg voor verwijzing altijd eerst een teleconsult.

BovenIJ

In Amsterdam zijn ook buiten OLVG ontwikkelingen op het vlak van teleconsultatie. In het BovenIJ Ziekenhuis is er de mogelijkheid advies te vragen aan de internist. Dit loopt via het Huisarts+punt en kunt u onder die schermvermelding vinden.