home

Teleconsultatie Gynaecologie is van start

De afdeling Gynaecologie/Verloskunde is sinds kort bereikbaar via teleconsultatie. Inmiddels hebben de eerste consulten plaatsgevonden. Naar verwachting is het Pijncentrum de volgende afdeling waarbij het voor u als verwijzer mogelijk wordt om digitaal vragen te stellen.

In 2019 is veelvuldig gebruik gemaakt van teleconsultatie met onze medisch specialisten. In de grafiek ziet u een actueel overzicht per afdeling.

Lees meer over wat teleconsultatie is en hoe het werkt.