home

Teleconsultatie: een terugblik op 2020

In 2020 is het aantal teleconsulten in OLVG, mede door de COVID-19-uitbraak, sterk toegenomen. Maar ook dankzij het project ‘Slimmer samenwerken met de huisarts’ – waarin een proef werd gedaan met drie wijkgroepen – kreeg deze laagdrempelige digitale vorm van overleg tussen huisarts en specialist, een flinke impuls. Uit een evaluatie van deze proef kwamen plus- en minpunten naar voren, maar overall luidt de eenduidige conclusie van zowel huisarts als specialist: ‘wij willen en kunnen niet meer zonder teleconsultatie’.

In tegenstelling tot wat de naam impliceert, vindt bij teleconsultatie geen telefonisch consult plaats, maar wordt er door de huisarts via ZorgDomein digitaal een vraag gesteld aan een specialist. Hierbij kan de huisarts een relevant stuk van het dossier meesturen. De specialist heeft vervolgens 3 dagen om te antwoorden. Dit alles gebeurt niet in EPIC, maar blijft in ZorgDomein; het is anderhalvelijnszorg waarbij de huisarts hoofdbehandelaar blijft. Door deze vorm van consultatie kunnen huisartsen de patiënt langer buiten het ziekenhuis onder behandeling houden, met advies van de specialist op afstand.

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

De pioniers op het gebied van teleconsultatie binnen OLVG zijn de specialismen Dermatologie en Nefrologie. In 2018 gingen ook de Interne geneeskunde en andere specialismen over op deze nieuwe werkwijze. Meest recente lid van ‘team teleconsultatie’ is Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie: sinds deze maand is ook dit specialisme bereikbaar voor niet-spoedeisende digitale vragen via ZorgDomein.

Proef met wijkgroepen: teleconsult voorafgaand aan verwijzing

Eind 2020 deden 3 Amsterdamse wijkgroepen mee aan een proef, in het kader van het project ‘Slimmer samenwerken met de huisarts’, waarin OLVG en huisartsen samenwerken. Voor deze proef zetten de wijkteams gedurende een aantal maanden het teleconsult structureler in voorafgaand aan een verwijzing. Geconcludeerd werd dat zowel huisartsen als specialisten erg tevreden zijn met deze vorm van consultatie. Beide partijen hebben aangegeven door te willen gaan met het structureel inzetten van teleconsultatie. 

Teleconsultatie 2018 - 2020 in beeld