home

Structurele samenwerking POP, Ouderkindlijn en MOC 't Kabouterhuis

POP (Psychiatrie Obstetrie Pediatrie)-poli’s bieden een belangrijk zorgaanbod om (aankomende) moeders die psychiatrisch kwetsbaar zijn en hun nageslacht optimaal te begeleiden. Het samenwerken binnen een zorgnetwerk met 'shared care' van onder andere huisartsen, verloskundigen, GGZ partners, kraamzorg en jeugdgezondheidzorg blijft daarbij van groot belang.

Door structurele samenwerking is er nu na het POP-consult een directe doorverwijzing naar specialisten van externe Infant Mental Health-providers mogelijk, namelijk de Ouderkindlijn (Oost) en MOC 't Kabouterhuis (West). Zij zien aansluitend de patiënten binnen OLVG voor een oriënterend gesprek. Hierdoor komen meer patiënten in zorg bij deze zorgverleners en dragen we bij aan een goede ouder-kind-binding in de postpartumperiode. Een mooi voorbeeld van 'ontschotten' van de zorg en samenwerking binnen de regio.

In geval van doorverwijzing naar Ouderkindlijn of MOC ’t Kabouterhuis, krijgen huisartsen een uitgebreide brief van de POP-poli. Ook Ouderkindlijn en MOC ’t Kabouterhuis houden zelf contact met de behandelaren/huisarts.