home

Spreekuur Prikkelbare Darm Syndroom van start

Vanaf maandag 7 juni start op het huisarts+punt een spreekuur voor patiënten met klachten gerelateerd aan het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS). Deze mogelijkheid voor een specialistisch adviesconsult met een PDS-verpleegkundige komt voort uit een recente samenwerking tussen MDL-artsen van OLVG en huisartsen in het kader van de juiste zorg op de juiste plek voor patiënten met buikpijnklachten.

In dit eerdere bericht schetsten we al kort de stappen uit de nieuwe routing voor PDS-patiënten die de specialisten en huisartsen samen hebben opgesteld.

Diagnostiek

Wanneer uw patiënt aanhoudende klachten heeft na het doorlopen van de eerste stappen van de routing, vindt aanvullende diagnostiek plaats. Als huisarts beoordeelt u vervolgens de uitslagen van deze aanvullende diagnostiek. Bij afwijkende uitslagen wordt een  MDL-arts geconsulteerd, die vragen kan beantwoorden in een teleconsult.

ZorgDomein

In ZorgDomein vindt u de diagnostiek als volgt: Laboratorium onderzoek - tabblad ‘Bepalingen’ – type in ‘PDS’ - kies ‘Diagnostisch pakket PDS’.

Wanneer naar het spreekuur PDS?

Wanneer patiënten extra uitleg nodig hebben over de uitslagen en/of diagnostiek, kunnen zij worden verwezen naar het specialistisch adviesconsult met de PDS-verpleegkundige op het huisartspluspunt. Dit spreekuur wordt gehouden op het Huisarts+punt, locatie OLVG, Spuistraat.

Betrokken afdelingen

Maag-, Darm- en Leverziekten