home

Spoedpatiënt beter geholpen door slimme samenwerking Huisartsenposten Amsterdam en OLVG

Patiënten die via de locaties Centrum, Oost en West van Huisartsenposten Amsterdam naar de Spoedeisende Hulp van OLVG worden verwezen, hoeven niet langer met een papieren verwijzing op pad. Sinds kort vindt de verwijzing van de huisartsenpost naar de Spoedeisende Hulp digitaal plaats. Dit ondersteunt de kwaliteit van de patiëntenzorg.

Pim Philipse, teamleider acute zorg OLVG: 'Vanaf nu komt de verwijsbrief van de huisartsenpost meteen na verzending digitaal bij ons binnen. Deze wordt, na controle op het BSN van de patiënt, automatisch aan ons patiëntendossier gekoppeld, waardoor alle relevante informatie op één plek staat. Vroegtijdige inzage in de medische informatie van de patiënt en informatie over de urgentie van de situatie is essentieel om de patiënt optimale zorg te verlenen.'