Sneller uitslag voor vaatpatiënten

De wachttijden voor vaatpatiënten lopen op omdat veel van hen onterecht naar een vaatchirurg worden verwezen. We verzoeken u daarom voor sommige patiëntengroepen eerst zelf een onderzoek aan te vragen via ZorgDomein.

Patiënt met claudicatioklachten

Als u een nieuwe patiënt heeft met claudicatioklachten en u wilt deze patiënt verwijzen om arteriële insufficiëntie aan te tonen dan wel uit te sluiten, verzoeken wij u om zelf de enkel-arm-index (bij claudicanten met looptest, bij diabeten met teendruk) aan te vragen via ZorgDomein.

Bij de uitslag krijgt u een advies van de vaatchirurg over de behandeling of eventuele verwijzing. Dit in lijn met de landelijke afspraak dat de eerste stap in de behandeling (gesuperviseerde looptraining en start secundaire preventie) door de 1e lijn in gang kan worden gezet alvorens patiënt te verwijzen.

Patiënt met varices of veneuze insufficiëntie

Gezien de lange wachttijd voor een polibezoek voor patiënten met varices of waarbij u veneuze insufficiëntie als oorzaak van klachten wilt uitsluiten, verzoeken wij U bij nieuwe patiënten eerst zelf een veneuze duplex aan te vragen.  Als de patiënt op de duplex afwijkingen heeft waar vaatchirurgische behandeling voor nodig of mogelijk is, geven wij dit bij de uitslag aan. U krijgt dus een advies bij de uitslag of en waar de patiënt naartoe verwezen moet worden.

Waneer wel direct doorverwijzen?

Bij beide groepen geldt: patiënten die al bij ons bekend zijn met arteriële insufficiëntie of behandelingen aan de bloedvaten en opnieuw klachten hebben, moeten direct naar ons verwezen worden. Wij zorgen dan dat het juiste onderzoek gedaan wordt. Hetzelfde geldt voor patienten met wonden en nacht- of rustpijn waarbij u arteriële insufficiëntie vermoedt. U hoeft dan zelf geen aanvullend onderzoek aan te vragen.

 

Vermeld bij de aanvragen of een patiënt diabetes mellitus heeft en de aard en locatie van de klacht.

Betrokken afdelingen

Vaatchirurgie