home

Risico’s drugsgebruik in combinatie met geneesmiddelen ADHD

Steeds meer mensen kopen geneesmiddelen via internet. Dat kan ernstige gevolgen hebben, onder andere voor mensen die ook andere middelen zoals drugs gebruiken. Onlangs heeft ons expertisecentrum Toxicologie meegewerkt aan een onderzoek over gebruik van stimulerende middelen door ADHD-patiënten. OLVG-apotheker Eric Franssen roept op: 'Wees alert op de risico’s van het gebruik van designer drugs'.

Wanneer deze patiënten hun ADHD-medicatie samen gebruiken met zogenaamde designerdrugs, lopen zij serieuze risico’s. Het gelijktijdig gebruiken van stimulerende middelen (zoals dexamfetamine) voor AD(H)D en dempende middelen (bijvoorbeeld benzodiazepines) kan zelfs levensbedreigend zijn. Als u vragen heeft hierover, kunt u altijd terecht bij ons expertisecentrum Toxicologie. Eric Franssen zal ook een bijscholing voor huisartsen gaan organiseren.

Alle informatie over het artikel leest u in het januarinummer van tijdschrift 'Huisarts en wetenschap'. Hierin staat ook het onderstaande Kader dat in 2020 is opgesteld door NHG-werkgroep Herhalen gespecialiseerde ggz-medicatie. 

Vragen aan ons expertisecentrum Toxicologie

Kader voorschrijven van gespecialiseerde ggz-medicatie

Aandachtspunten bij patiënten ≥ 18 jaar die ADHD-middelen gebruiken:

  • Diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassenen horen thuis in de ggz. 
  • De huisarts kan ADHD-medicatie herhalen voor patiënten die na instelling door de ggz stabiel zijn (afhankelijk van de complexiteit) als hij zich daartoe bekwaam acht, een overdracht met (controle) instructie van de behandelend psychiater heeft ontvangen en de mogelijkheid heeft om op korte termijn laagdrempelig te overleggen en terug te verwijzen.
  • De huisarts is niet verplicht om ADHD-medicatie voor te schrijven.
  • De huisarts die ADHD-medicatie herhaalt, is zich ervan bewust dat het voorschrijven van stimulantia voor de indicatie ADHD bij volwassenen veelal off-label is.
  • De huisarts die ADHD-medicatie herhaalt, is verantwoordelijk voor de noodzakelijke controles op (cardiovasculaire) bijwerkingen en verslaving, en voor de medicamenteuze behandeling.
  • De huisarts die ADHD-medicatie herhaalt, is alert op signalen van misbruik en verslaving, vooral bij kortwerkende preparaten.
  • Ook voor de huisarts die geen ADHD-medicatie herhaalt, is alertheid op bijwerkingen, interacties en complicaties raadzaam.
  • De patiënt moet erop worden gewezen dat het gebruik van ADHD-medicatie in combinatie met centraal dempende middelen, zoals alcohol en drugs (bijvoorbeeld cannabis), wordt afgeraden

Bron: NHG-werkgroep Herhalen gespecialiseerde ggz-medicatie. NHG-Standpunt Herhalen gespecialiseerde ggz-medicatie. Utrecht: NHG, 2020