home

Prikkelbare Darm Syndroom: de juiste zorg op de juiste plek

Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) is een veelvoorkomende chronische darmaandoening. Om te zorgen dat patiënten met buikpijnklachten de beste zorg krijgen op de juiste plek, hebben MDL-artsen in OLVG recent met huisartsen om tafel gezeten om de beste routing te bepalen voor deze patiëntdoelgroep.

Routing
Onderstaand schetsen we kort de stappen uit deze routing voor PDS-patiënten. Let op: deze is niet volledig. Kijk voor de volledige routing in ZorgDomein.

1. Patiënt komt met buikpijn bij de huisarts.
2. De huisarts verricht de anamnese en doet onderzoek volgens de NHG-richtlijn.
3. Wanneer er sprake is van alarmsymptomen (rectaal bloedverlies, gewichtsverlies, nachtelijke diarree, veranderd ontlastingspatroon, meer dan 2 weken diarree of start klachten na het 50e levensjaar) dient verwezen te worden naar de MDL-arts in de tweede lijn.
4. Zijn er geen alarmsymptomen? Dan volgt behandeling volgens de NHG-richtlijn.
5. Heeft patiënt aanhoudende klachten? Dan vindt aanvullende diagnostiek plaats, eventueel afgestemd in een teleconsult.
6. De huisarts beoordeelt de uitslagen na aanvullende diagnostiek en vervolgt de behandeling. Bij afwijkende uitslagen wordt verwezen naar de MDL-arts. Vragen over de uitslagen kunnen beantwoord worden in een teleconsult PDS met de MDL-arts.
7. Heeft uw patiënt extra uitleg nodig over de uitslagen/diagnostiek? Daarvoor kan worden verwezen naar een specialistisch advies consult met een PDS-verpleegkundige op het huisartspluspunt.

Betrokken afdelingen

Maag-, Darm- en Leverziekten