home

Post-COVID-zorg via huisarts in plaats van polikliniek

Bij alle patiënten die in verband met een COVID-19-infectie in het ziekenhuis hebben gelegen, treedt herstel op. Maar hoe snel dit herstel gaat, verschilt per patiënt. Op de post-COVID-polikliniek van het ziekenhuis kan weinig worden gedaan om dit herstel te bespoedigen. Daarom vindt verdere post-COVID-zorg niet langer plaats in OLVG, maar verloopt dit voortaan via de huisarts.

Aan patiënten kan eerder mogelijk gemeld zijn dat zij een afspraak zouden krijgen op de post-COVID-polikliniek van OLVG. Deze patiënten ontvangen hierover een brief. Zij worden voor vragen over herstel naar de huisarts verwezen. Huisartsen ontvangen over dit beleid ook een brief met daarin een voorstel voor aanpak van deze post-COVID-zorg. In december volgt een webinar over (onder meer) dit onderwerp.

Langzaam herstel

Behalve voor eventueel wetenschappelijk onderzoek, voegt follow-up in de tweedelijn voor de herstellende patiënt niet veel toe, is gebleken. Vooral van belang is dat patiënten een duidelijk aanspreekpunt hebben, herstel geleidelijk (en soms langzaam) optreedt en dat de interventies om herstel te beïnvloeden beperkt zijn. Afhankelijk van inzet en instelling valt revalidatie bij fysiotherapie (en met name longrevalidatie) te overwegen. Een aantal patiënten zal dit zelf willen oppakken (bijvoorbeeld met behulp van programma’s in de sportschool), bij bepaalde categorieën is verwijzing naar de sportarts zelfs een optie.