home

Patiënt met (risico op) erfelijke hartziekte? Verwijs naar polikliniek Cardiogenetica

Sinds januari 2020 bestaat de mogelijkheid om patiënten met een erfelijke hartziekte, of het risico hierop, te verwijzen naar de polikliniek Cardiogenetica op de Spuistraat.

Hierbij kunt u vooral denken aan het screenen van familieleden van patiënten met een aangetoonde erfelijke aanleg voor cardiomyopathie zoals HCM of DCM, primair elektrische hartziekte zoals LQTS of het Brugada syndroom, of een erfelijke aanleg voor aneurysmata van de aorta. 

Geen aangetoonde erfelijke aanleg?

Maar ook wanneer er geen erfelijke aanleg wordt aangetoond, worden vaak wel adviezen gegeven voor cardiologisch onderzoek bij de nabije verwanten van mensen bij wie een van bovengenoemde ziektebeelden is geconstateerd. Dit cardiologisch onderzoek kan worden verricht op de polikliniek Cardiogenetica op de Spuistraat. U kunt patiënten verwijzen via ZorgDomein, locatie Spui.

Samenwerking

Daarnaast kunnen eerstegraads familieleden worden verwezen van patiënten die plotseling zijn overleden onder de leeftijd van 45 jaar of onder 50 jaar bij afwezigheid risicofactoren.  
De polikliniek Cardiogenetica van OLVG wordt geleid door H.F. (Bert) Baars, genetisch cardioloog en L.B. (Laurens) Bon, cardioloog. Zij werken voor wat betreft de genetische diagnostiek (o.a. DNA-onderzoek, familieonderzoek) nauw samen met de afdeling Klinische Genetica van het Amsterdam UMC, locatie AMC.