home

Opschaling van de reguliere zorg in OLVG

Op dit moment onderzoekt OLVG de mogelijkheden om de niet-COVID-19-zorg op te schalen. Omdat in verband met het coronavirus niet alle patiënten tegelijk in het ziekenhuis terechtkunnen voor reguliere zorg wordt de zorg gefaseerd opgestart. Daarbij is een goede afstemming van belang tussen de coronazorg en de reguliere zorg. De focus ligt in eerste instantie op de meest noodzakelijke planbare ziekenhuiszorg en wordt geleidelijk verbreed.

1,5 meter-maatregelen

Allereerst zijn we bezig het ziekenhuis ‘1,5 meter-proof’ te maken. Dit wordt ziekenhuisbreed geïmplementeerd en we hebben volgende week nog nodig om hier invulling aan te geven. Het uitgangspunt is dat we voor zowel patiënten als medewerkers een zo veilig mogelijke omgeving creëren.

Opschaling van zorg

In de regio is afgesproken dat we vanaf 4 mei starten met het gefaseerd opschalen van poliklinische en klinische zorg. Hieronder is de urgentie-indeling van het SIRM vermeld. De urgentielijst van de NZa vindt u hier

Binnen OLVG wordt de zorg van SIRM-categorie 1 & 2 (spoed en semi-spoed; <7dgn) al uitgevoerd en we hebben gelukkig ook al een deel van de categorie 3-patiënten( planbare urgente zorg; > 1 maand) kunnen behandelen. Voor de komende weken mogen alleen patiënten die vallen binnen categorie 3 (= NZa-categorie C&D) naar het ziekenhuis komen voor behandeling, diagnostiek of een poliklinisch consult.

SIRM

  1. Spoed (binnen 24 uur)
  2. Semi-spoed (binnen 7 dagen)
  3. Planbare urgente zorg binnen één maand zoals:
    • Patiënten die de afgelopen weken hun afspraak eigenlijk niet hadden mogen missen
    • Verdenkingen op oncologie waarvoor onderzoek nodig is
  4. Planbare semi-urgente zorg tussen één en drie maanden
  5. Electieve zorg na drie maanden

Wat moet u als huisarts doen

Voor u als huisarts is het van belang dat u iedereen die in de categorieën 1, 2 of 3 valt, verwijst of voor hen een onderzoek aanvraagt. Elke verwijzing en aanvraag wordt beoordeeld voordat deze wordt ingepland. Maak optimaal gebruik van de beschikbare teleconsultatie! In ROAZ-verband is er regelmatig overleg over het opschalen van de zorg tussen de zorgaanbieders en de Amsterdamse Huisartsen Alliantie.  Geef uw zorgen mee aan uw haROP-coördinator of meld ze bij m.poel@olvg.nl