home

Ontslaginformatie sneller bij huisarts

Steeds vaker ontvangt u onze ontslagbrieven binnen 24 uur. Sinds 2016 is dit aantal toegenomen van 20% naar 60%, een flinke stijging. Natuurlijk blijven we hieraan werken. Het betekent ook dat meer patiënten hun ontslagbrief direct kunnen inzien via MijnOLVG.