home

Oncologische Zorg Thuis bestaat 2 jaar

550 thuistoedieningen bij meer dan 175 patiënten, een verdubbeling van het aantal medicamenten dat thuis kan worden toegediend en een gemiddelde patiëntwaardering van een 8,9. Het is een greep uit de mooie resultaten van 2 jaar Oncologische Zorg Thuis, oftewel het ‘bakfietsenproject’.

Dit project is een goed voorbeeld van ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Meer dan de helft van de oncologische patiënten geeft aan de therapie graag thuis te willen ontvangen. Het comfort van thuis maakt dat iemand zich minder patiënt voelt en meer energie overhoudt voor de dingen die hij of zij belangrijk vindt. We zijn dan ook enorm trots op onze oncologieverpleegkundigen die nu al 2 jaar oncologische zorg thuis bieden.

Toekomstplannen

In de toekomst hopen we met onze partners in de thuiszorg een hybride team in de wijk op te zetten, waarbij we samen de thuistoedieningen kunnen blijven verzorgen voor OLVG.

Betrokken afdelingen

Oncologisch Centrum