home

OLVG Lab – kinkhoest serologie – lues serologie

De uitslag van bordetella serologie (kinkhoest) krijgt u voortaan eerder. De uitslag van bordetella ziet er iets anders uit dan voorheen. De luesserologie maakt voortaan onderscheid bij sterk positieve screeningstesten Syfilis/Lues en de wat zwakkere.

Bordatella serologie

OLVG Lab doet de Kinkhoest serologie (Bordetella pertussis) voortaan zelf. Voorheen stuurden wij het door naar het GGD streeklaboratorium Amsterdam. Hierdoor kan de uitslag er iets anders uit zien dan u gewend was. Het grote voordeel is dat de tijd tot het produceren van de uitslag (Turn Around Time = TAT) wordt verkort.

Lues serologie

Het algoritme voor de luesserologie is gedeeltelijk aangepast. Sterk positieve screeningstesten voor Syfilis/Lues (CLIA TPHA) worden niet meer bevestigd door middel van de Lues immunoblot. Uit validatie is namelijk gebleken dat deze monsters altijd positief zijn in de Lues immunoblot. Ook hier is het voordeel een (mogelijke) kortere tijd tot het produceren van de definitieve uitslag en tevens kostenreductie. 
Alleen de wat ‘zwakkere’ positieve luesscreeningstesten worden nog bevestigd door middel van Lues immunoblot omdat bij deze monsters een fout positieve reactie niet helemaal kan worden uitgesloten. 
Een RPR / VDRL wordt verder altijd uitgevoerd bij een positieve Luesscreeningstest CLIA TPHA omdat dat een indicatie geeft over de eventuele ziekteactiviteit. Dit blijft ongewijzigd.

Vragen

Stel uw vragen aan een van onze artsen-microbiologen. De contactgegevens vindt u op  onze website