home

Obesitas in beeld?

Na ruim een jaar van crisis lijken de coronacijfers eindelijk te dalen. Voor u als verwijzer kan er echter nog een grote druk heersen als gevolg van de vaccinatieperikelen. De overheid legt bij huisartsen de taak om risicogroepen op te roepen voor de prik. Zo hebt u in de afgelopen maanden onder andere moeten inventariseren wie er lijdt aan obesitas en hieraan gerelateerde ziekten.

In de herziene richtlijn ‘Chirurgische behandeling van Obesitas’ zijn de criteria voor bariatrische chirurgie verruimd.

Wij zetten hierbij de actuele criteria voor chirurgie voor u op een rijtje: 

BMI ≥ 40 Kg/m2 

 BMI ≥ 35 Kg/m2 + co-morbiditeiten 

 • Hoogst gerapporteerde gewicht geldt 
 • Versoepeling leeftijd bovengrens 
 • Dieetvoorgeschiedenis geen eis meer 
 • Hypertensie 
 • Metabool syndroom 
 • Diabetes mellitus type 2 
 • Cardiorespiratoire aandoeningen 
 • Obstructief slaapapnoe syndroom 
 • Een aangetoonde GERD 
 • Leververvetting graad 2/ NASH of hoger (fibrose/ cirrhose) 
 • Bewezen cox- of gonartrose 
 • Met obesitas-gerelateerde co-morbiditeiten waarbij het positieve effect van gewichtsverlies aangetoond dan wel aannemelijk is. 

Contra-indicaties: 

 • Eetstoornis 
 • Chronisch instabiele psychopathologie 
 • Verslaving 
 

Laagdrempelig overleg met Obesitas Centrum Amsterdam

Mogelijk hebt u door de huidige ontwikkelingen beter in kaart wie van uw populatie aan de criteria voldoet, maar bestaat er nog onduidelijkheid over wanneer u een patiënt kunt verwijzen. Hierover kunt u laagdrempelig overleggen met het Obesitas Centrum Amsterdam. Dat kan via een teleconsult of telefonisch: 020-480 7911.