home

Nieuws voor verloskundigen: protocollen en verwijzen POP-poli

De POP-poli in OLVG adviseert zwangere vrouwen met een (voorgeschiedenis van) een psychiatrische ziekte over (medicamenteuze) behandelingsmogelijkheden gedurende de zwangerschap en postpartum. Verloskundigen doen regelmatig een poging patiënten naar de POP-poli te verwijzen. Deze verwijzing mag en kan echter niet door de verloskundige worden gedaan. Er is overleg geweest met de huisartsen en deze zijn zeer bereid zorg te dragen voor deze verwijzing.

Graag wijzen wij verloskundigen op deze plaats ook nog op de protocollen met betrekking tot zwangerschap en geboorte in OVLG. Deze protocollen worden regelmatig aangepast. Kijk daarom regelmatig naar deze protocollen. Kleine veranderingen komen ook niet altijd in de nieuwsbrief die vanuit het Anna Paviljoen en het Toorop Paviljoen worden verstuurd.