home

Nieuws van het Huisarts+punt

Cardiogeriatrie start een nieuw spreekuur op Huisarts+punt, locatie West. De spreekuren van de neuroloog en het spreekuur voor PDS-patiënten bij MDL hebben ruimte voor meer patiënten.

Cardiogeriatrie

 • Dit spreekuur start op 4 april, in eerste instantie 1x per maand en zal op de HAP bij OLVG West plaatsvinden. Bij meer animo is uitbreiding mogelijk. 
 • Door de toenemende vergrijzing zijn er steeds meer kwetsbare ouderen op de poli Cardiologie. Regelmatig gaat het om consulten die goed buiten de polikliniek afgehandeld zouden kunnen worden. Het huidige poli-traject kent meerdere nadelen voor deze specifieke groep: 
  • De verschillende afspraken zorgen voor vervoersproblemen ten gevolge van hun beperkte mobiliteit- en steunsysteem. 
  • Korte tijd voor het consult
 • Met dit in gedachten zijn wij gestart met het adviesconsult cardiogeriatrie.  De cardioloog beoordeelt in de 1,5 lijn de oudere (kwetsbare) patiënten met een ‘eenvoudige’ consultvraag, dichtbij huis en uitgebreider.  Daarbij kan ook een ECG worden verricht en me een  handheld echo eenvoudige beeldvorming.
 • Er wordt in deze groep dus geen poliklinische behandeling gestart: patiënten blijven onder hoede van de 1e lijn, waarbij de cardioloog ‘meekijkt’ en adviseert aan de huisarts.
 • In enkele gevallen kan alsnog besloten worden dat een verwijzing naar de poli noodzakelijk is voor verdere diagnostiek.
 • De cardiologen die dit spreekuur doen zijn gespecialiseerd in de geriatrische cardiologie en hebben dus ook een bredere blik voor deze specifieke doelgroep
 • Verwijzen kan via ZorgDomein. Kies voor cardiologie-> overige zorgvragen-> zoek in het volgende scherm op Huisarts+punt. Daar kunt u kiezen voor cardiogeriatrie.

Neurologie

 • Het spreekuur van de neuroloog is niet optimaal bezet. Dit spreekuur is telefonisch en daarom niet locatie-afhankelijk. 
 • Verwijzen kan via ZorgDomein. Kies voor neurologie-> overige zorgvragen-> zoek in het volgende scherm op Huisarts+punt. Daar kunt u kiezen voor neurologie.

MDL PDS-patiënten 

 • Het spreekuur van MDL, waar de PDS-verpleegkundige voor de PDS-patiënten spreekuur houdt, heeft ook nog ruimte. Voor die patiënten die ondanks begeleiding bij de huisarts, een keer extra uitleg en aandacht nodig hebben is dit een hele mooie mogelijkheid.
 • Verwijzen kan via ZorgDomein. Kies voor MDL-> overige zorgvragen -> zoek in het volgende scherm op Huisarts+punt. Daar kunt u kiezen voor MDL.